Zpět na začátek Zpět na začátek

síťové služby

Jsme dodavatelem konzultačních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Bezpečnost, virtualizace nebo výstavba a údržba počítačových sítí jsou disciplíny, ve kterých realizujeme naše projekty. Umíme:


Navrhnout IT infrastrukturu

Snad žádná společnost se v současné době neobejde bez informačních technologií a má již vybudovanou IT infrastrukturu. Proto není návrh IT infrastruktury současnosti jen o tom vybrat co nejvýkonnější hardware a zprovoznit jej. Jde zejména o integraci již provozovaných systémů s novými technologiemi při využití automatizovaných a cloudových řešení.

Naši konzultanti umí naslouchat potřebám zákazníků a přetvořit IT infrastrukturu v ideální nástroj, který podpoří naplnění jejich potřeb a obchodních cílů.

V návrzích se nebojíme hledat nekonvenční postupy ani využít tradičních IT technologií. Důraz klademe zejména na způsob využití, provozování a propojení všech komponent mezi sebou.
Starat se o datové sítě

Dokážeme spravovat a provozovat počítačové sítě rozprostřené v mnoha lokalitách i vysoce výkonná řešení koncentrovaná v datových centrech.

Postaráme se o vaše přepínače i optické prvky. Zvládneme nastavit bezpečnostní pravidla na firewallech i ochranu vaší elektronické pošty na anti-spam serverech. Umíme konfigurovat směrovače rozsáhlých WAN sití i ty zajištující připojení k Internetu.

Dovedeme řídit a chránit přístup vašich uživatelů k Internetu pomocí sofistikovaných web proxy řešení.Máme zkušenosti s mnoha různými technologiemi i sítovými prvky od většiny výrobců.
Provozovat datová centra

Pomůžeme vám spravovat a provozovat centrální prvky IT infrastruktury, jako jsou například servery, sítě, nebo virtualizační platforma. Protože ani kvalitní infrastruktura podniku sama o sobě nestačí na spolehlivý a nepřetržitý provoz bez neočekávaných výpadků a s tím spojených neplánovaných nákladů.

Automatizované dohledové nástroje společně s týmem našich odborných konzultantů budou dbát o bezproblémový provoz vaší infrastruktury.

Náš tým bude také provádět konfigurační změny v IT infrastruktuře v souladu s dobrou znalostí vašeho prostředí i potřeb.
Opravit vaši počítačovou síť

Provedeme podrobnou analýzu sítě z hlediska jejího návrhu, výkonnosti, dostupnosti a zabezpečení. Jako například:

  • Porovnání vlastností sítě s požadavky stávajících či plánovaných aplikací a technologií
  • Sběr podrobných údajů o zatížení, chybovosti a výkonnostních parametrech jednotlivých částí sítě, objektivní posouzení stavu sítě
  • Analýza zabezpečení sítě
  • Analýza příčiny změn v chování sítě (výpadky, zpomalení apod.), sledování trendu chování sítě
  • Vypracování podrobné zprávy o současném stavu, potenciálních či skutečných problémech
  • Návrh řešení zjištěných nedostatků, návrhy ke zvýšení stability a dostupnosti Vašeho IS