Zpět na začátek Zpět na začátek

Jak jsme pomohli našim klientům

Zde vybíráme z několika zajímavých realizací:


Modernizace síťové infrastruktury datových center
Projekt modernizace síťové infrastruktury datových center umožnil zákazníkovi posun od klasické síťové technologie k modernímu softwarově definovanému řešení včetně zajištění vysoké dostupnosti mezi dvěma datovými centry.
V rámci dodávky byl vytvořen implementační projekt popisující budoucí fungování SDN infrastruktury Cisco ACI v prostředí dvou datových center významné pojišťovny v České republice. Následně byla provedena kompletní implementace celého řešení včetně přepojení všech serverů a aplikací do nového prostředí. Datová centra jsou využívána téměř deseti tisíci zaměstnanci.
Zajištění ochrany dat a řízení bezpečnosti
V rámci významného projektu pro veřejnou správu byla vypracována celková koncepce bezpečnosti postavená na analýze rizik a bezpečnostním projektu. Došlo k aplikování a implementaci bezpečnostních pravidel na různých úrovních informačního systému - nové procesy a směrnice, implementace technologických prostředků na úrovni sítě, operačních systému a vytvořených aplikacích. Vícevrstvá bezpečnostní architektura umožnila překlenout některé lokální bezpečnostní nedostatky. Procesní zabezpečení pomohlo vyřešit rizika při ochraně citlivých informací.
Zajištění odolnosti proti výpadku mezi dvěma datovými centry technologií VMware NSX
V rámci dodávky pro významný maloobchodní řetězec jsme implementovali novou virtualizační platformu, zajistili automatizační nástroje pro vysokou dostupnost a pomohli zahájit migraci aplikací do nového prostředí. Projekt nasazení softwarově definované síťové infrastruktury VMware NSX umožnil zákazníkovi zajistit vysokou dostupnost aplikací mezi dvěma datovými centry bez nutnosti úpravy aplikací.
Výběr a realizace řešení pro sběr a vyhodnocování bezpečnostních událostí
Rozsáhlý projekt pro zákazníka ze státní správy, jehož cílem bylo vybrat a nasadit robutsní řešení bezpečnostních dohledů. V tomto projektu jsme navrhli a implementovali zvolenou technologii. Součástí bylo také vytvoření vyhodnocovacích pravidel, způsobu řízení incidentů a popsání detailních kroků pro operátory, analytiky a správce. Zákazník tímto získal jednotný a spolehlivý nástroj pro zpracování bezpečnostních událostí a incidentů.
Modernizace síťové infrastruktury datových center
Pro významného zákazníka ze státní správy zajišťujeme provoz sítě WAN v celé České republice a rovněž jeho datových center. Součástí provozovaného řešení je i vlastní nástroj automatizace konfiguračních změn. Tento nástroj usnadňuje zákazníkovi řešení běžných operativních zásahů v datovém centru díky automatizaci a snižuje provozní nároky a náklady jinak nutné pro manuální provádění změn.