Zpět na začátek Zpět na začátek

Naše datacentrové služby

Více o službách datových center:


Audit stávající IT infrastruktury
 • Úvodní workshop na zorientování v prostředí
 • Provedení vlastní analýzy v oblasti sítí, serverů, storage, zálohování, loadbalancingu, firewallingu, bezpečnosti, monitoringu a procesů pro IT operations
 • Zpracování dokumentu se závěry auditu
 • Prezentace stavu prostředí a auditních nálezů formou předávacího workshopu
Implementace infrastruktury na klíč
 • Příprava implementačního projektu
 • Vytvoření Low Level designu nového prostředí
 • Vytvoření implementačního projektu
 • Implementace technologií dle designových dokumentů
 • Funkční testy nového prostředí
 • Zahájení migrace a spuštění pilotního provozu
 • Dokončení migrace
 • Uvedení do produkce
Návrh designu IT infrastruktury
 • Úvodní workshop na analýzu obchodních potřeb
 • Vytvoření High Level designu nového prostředí
 • Odsouhlasení koncepce zákazníkem
 • Návrh konkrétních technologií - HCI, SDS, SDN, ...
 • Volba vhodné virtualizační platformy - KVM, Vmware, …
 • Prezentace designu formou předávacího workshopu
 • Zpracování variant nákupu nových technologií – CAPEX, OPEX, PAYG. Postavte si ve svém DC infrastrukturu s parametry a vlastnostmi veřejného cloudu, při optimálním využití vašich investic
Optimalizace licencování
 • Analýza výchozího stavu
 • Návrh dalšího postupu vedoucí k optimalizaci nákladů na SW licence

Nasazení provozního monitoringu
 • Prezentace vlastností a úvodní workshop na stanovení zákazníkových potřeb: např. sledování dostupnosti, stavů, výkonu, plnění SLA
 • Monitoring aplikací
 • Integrace se Service Deskem nebo jinými infrastrukturními nástroji
Výkonová analýza prostředí
 • Stanovení rozsahu analýzy. Upřesnění předmětných technologií - diskové pole, LAN, servery, hypervizory, virtualizované prostředí, … nebo analýza prostředí jako celku.
 • Vlastní provedení analýzy
 • Prezentace nálezů formou závěrečné prezentace
Automatizace a orchestrace
 • Analýza potřeb, definice usecase
 • Návrh vhodných nástrojů
 • Implementace + pilotní provoz
 • Nasazení řešení do produkce
Migrace datového centra
 • Analýza výchozího stavu
 • Stanovení cílů, podmínek a časování migračního projektu
 • Návrh migrační strategie
 • Posouzení navržených datových center a poskytovatelů připojení
 • Řízení vlastní migrace včetně koordinace třetích stran
 • Podpora po skončení migrace